Miksi Paavali ei ajanut yhteiskunnallista muutosta?

Onko mieleesi koskaan noussut kysymys siitä, miksi Paavali ei ajanut aktiivisesti yhteiskunnallista muutosta? Miksi hän ei esimerkiksi puhunut voimakkaasti orjuutta vastaan, ei yhteiskunnassa eikä edes seurakunnan keskellä julistaen orjuutta synniksi?

Teologian professori, Christopher Stanley, nostaa esiin kolme vaihtoehtoista vastausta kysymykseen:

1. Apokalyptisen tulkinnan mukaisesti Paavali odotti, että Jeesus tulisi takaisin pian ja kaikki maallinen tuhoutuisi joka tapauksessa, joten siihen ei kannattanut haaskata energiaa.

2. Paavalin ei ajanut yhteiskunnallisia asioita, koska hän oli kokemuksensa mukaan voimaton vaikuttamaan niihin. Huolimatta siitä, että Paavali oli Rooman kansalainen niin hänellä ei ollut minkäänlaista äänioikeutta maassa, missä poliittinen valta perustui muutamien satojen rikkaiden perheiden keskittymään. Paavali siis katsoi paremmaksi olla heiluttamatta liikaa laivaa ja vältti kontroversiaalisten asioiden nostamista esiin – hän toi esiin asioita, kuten nosti naisten asemaa, mutta varoi olemasta koskaan liian radikaali.

3. Paavali oli niin sisälle kasvanut ja tottunut roomalaiseen yhteiskuntamalliin, että hän piti poliittista systeemiä itsestään selvänä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli hänelle ”sokea piste”, jonka mahdollisuuksia hän ei edes tullut harkinneeksi.

Rooman valtakunnassa kaikki valta oli senaatilla, johon kuului joitakin satoja miehiä. Nykymaailmaan verrattuna heitä voisi pitää miljardööreinä ja heidän päätavoitteensa oli ajaa omia etujaan. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että ainoastaan ei-roomankansalaisia verotettiin. Politiikka keskittyi Rooman sisäisten asioiden hoitoon sekä ulkopolitiikkaan. Perustuslakia ei ollut vaan kyseessä oli enemmänkin henkilöihin perustuva hallintojärjestelmä. Valtiona Rooma oli pääasiassa kiinnostunut hallitsemaan valtavaa aluettaan tavoitteenaan rauha ja verojen kerääminen. Rooman valtakuntaa voidaan parhaiten verrata aristokraattisiin valtakuntiin, joita löytyy yhä maailmasta ja heille on yhteistä muun muassa yhteiskunnan jakautuminen kahteen ryhmään: pieni eliitti, jolla on rikkaudet ja valta – ja kansa, joilla ei ole valtaa eikä ääntä päätöksenteossa.

Uuden testamentin tekstit syntyivät ajassa ja paikassa, keskellä antiikin maailmaa. Miten Paavali ilmaisi itseänsä, vaikuttaa toisinaan radikaalilta ja toisinaan aihetta välttelevältä, ehkä jopa sovittelevaltakin. Täältä nykyisyydestä katsottuna on mielenkiintoista kysyä miksi ja samalla myös punnita sekä omaa että nykyseurakunnan tilannetta eri maissa: Miksi joistakin asioista puhutaan ja toisista vaietaan?

Mitä mieltä olet?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s