Helluntailaisuuden monet muodot & Progressiivinen helluntailaisuus.

Millainen kuva sinulla on karismaattisista kristityistä? 

Miten suhtaudut yhteisösi sosiaalisiin ongelmiin ja dialogiin pluralistisessa yhteiskunnassa?

“Erot uskontojen sisällä voivat olla suurempia kuin niiden välillä” väittämä on totta myös kun puhutaan karismaattisista ja helluntailaisista. Karismaattinen kristillisyys on kristillisyyden haara, joka korostaa Pyhän Hengen toimintaa, lahjoja ja ihmeitä. Usein karismaattiset kristityt jaotellaan vielä edelleen helluntailaisiin, karismaattiseen liikkeeseen sekä neo-karismaattiseen liikkeeseen. Karkeasti arvioidaan, että maailman kahdesta miljardista kristitystä olisi karismaattisia ja helluntailaisia yhteensä noin neljäsosa eli yli 584 miljoonaa.  Siksi minusta onkin yllättävää, että moni niputtaa kaikki karismaatikot yhteen nippuun eikä keskustelua eri helluntailaisuuden tai karismaattisuuden muodoista käydä verrattuna  dialogiin ja opillisiin keskusteluihin muiden kristillisyyden haarojen kanssa.

Siinä missä jotkut helluntailaisuuden haarat ovat niittäneet mainetta yksin-uskoon-turvautuvasta-ihmeitä-korostavasta-ja-menestystä-saarnaavasta toiminnastaan, on progressiivinen helluntailaisuus jäänyt vähemmälle huomiolle.

Mitä tarkoittaa progressiivinen helluntailaisuus?

Yksi vastaus löytyy Millerin ja Yamamorin kirjasta “Global Pentecostalism – The New Face of Christian Social Engagement” (Katso esim. John Piipon Blogista) Tiivistetysti kuvattuna: Progressiivinen helluntailaisuuden muoto ei ainoastaan korosta fyysisiä ja emotionaalisia Pyhän Hengen kokemuksia, vaan uskoo, että Pyhä Henki antaa voiman sekä yksilön että kokonaisten yhteisöjen muutokseen. Kyseessä ei niinkään ole poliittinen toiminta tai korostus sosiaalisten rakenteiden muuttamisessa, vaan ruohonjuuritasolta nouseva yhteisön rakentaminen uudenlaiselle arvopohjalle ja maailmankuvalle. “He rakentavat Jumalan valtakuntaa yksi henkilö kerrallaan” mallina Jeesuksen toiminta. Jeesus kohtasi hengellisten tarpeiden lisäksi myös ihmisten sosiaaliset tarpeet. Tästä syystä nämä köyhien maiden seurakunnat kohtaavat myös yhteisönsä sosiaalisen hädän erilaisilla projekteilla. He ovat mukana rakentamassa yhteiskuntaa. Myös Bryant L. Myers, kristillisen kehitysyhteistyön asiantuntija, on huomannut näiden progressiivisten helluntaikirkkojen vaikutuksen kehitykseen: Erityisesti huomioitavaa globaalin kehityksen kannalta on se, että nämä kirkot onnistuvat siinä missä useimmat globaalit järjestöt ja hankkeet jatkuvasti kompastuvat. Nimittäin julistamalla uutta identiteettiä Jumalan lapsena, ainutlaatuista elämää lahjana ja Jumalan lupauksia, kirkot murtavat köyhyydessä elävien fatalistisen kierteen. Yhtäkkiä toivottomuuden keskelle tulee toivo. Kohtalonusko murtuu kun uusi, erilainen tulevaisuus on luvallista ja mahdollista.

Progressiivinen helluntailaisuus edustaa kristillisyydessä globaalin etelän ääntä. Yksi suositeltava uuden helluntailaisuuden ääni tutustuttavaksi on Nimi Wariboko. Nimi Wariboko kuvailee itseänsä teologiseksi teoreetikoksi ja hänen oppineisuutensa viisi pilaria koostuvat liiketalouden etiikasta, kristillisestä sosiaalisesta etiikasta, Afrikan sosiaalisista traditioista, helluntailaisuudesta sekä filosofisesta teologiasta. Kirjassaan “The Pentecostal Principle: Ethical Methodology in New Spirit” hän kehittelee eettistä metodologiaa sovellettavaksi yhteisöjen ja yhteiskuntien toimintaperiaatteille. Erityistä hänen lähestymisessään on nimenomaan se, että hän ei ajattele kirkon käyvän vain omaa sisäistä teologista dialogiaan, vaan hän uskoo, että teologisista linjauksista voidaan soveltaa kannanottoja ja periaatteita myös multikulttuurisille yhteisöille. Ja tässä on haaste meille kaikille: kehittelemmekö periaatteita, jotka soveltuvat vain meille ja meidän kanssa samanmielisesti ajatteleville, vai kykenemmekö ottamaan askeleita eteenpäin, käymään dialogia pluralistisessa yhteiskunnassa omasta arvomaailmastamme käsin, mutta löytämään yhdessä toisella tavalla ajattelevien kanssa periaatteita, joihin kaikki voivat sitoutua, ja jotka tavoittelevat yhteistä inhimillistä hyvää? Nimi Waribokon mielestä helluntailaisten jos kenen pitäisi pystyä tähän, koska koko helluntailainen DNA on täynnä moninaisuutta, monia lahjoja ja Hengen uudeksi luovaa elämää.